7 Nov 2015

Thiết kế facade cho tháp M&C

...Bản thuyết minh khá chi tiết của công trình tháp M&C về hạng mục mặt dựng bao che bằng khung kính hai lớp chất lượng cao
Phản ứng:

0 nhận xét:

Post a Comment