Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

Saturday, April 18, 2015

Quán Cà Phê Quận 12

   Quán cà phê nhỏ đang thiết kế dự kiến tọa lạc tai quận 12 trên một khu đất khá đặt biệt, nằm giữa một bùng bing của ba con đường


Quán Cà Phê Quận 12
View 1


Quán Cà Phê Quận 12
View 2


Quán Cà Phê Quận 12
Mặt bằng tổng thể


Quán Cà Phê Quận 12
Họa đồ vị trí

Quán Cà Phê Quận 12
Góc nhìn 01


Quán Cà Phê Quận 12
Góc nhìn 02


Góc nhìn 03

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...