Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

Saturday, August 30, 2014

Dự án

 Xin chào các bạn,
  Đây là địa chỉ cập nhật thông tin cho các dự án đang triễn khai hoặc đang trong quá trình phác thảo, lên ý tưởng.

Góc được mở dành cho các bạn trong nghành nghề, cùng nhau chia sẻ và cộng tác để phát triễn dự án.
Ngoai việc chia sẽ thông tin, anh em còn có thể có được những giúp đỡ cũng như những góp ý từ các anh em bạn bè khác

Thân mến,

Thi DG 

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...