Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

Thursday, December 25, 2014

Góc chia sẽ, giao lưu và thông tin cập nhật.

  Ai cũng biết rằng nghề kiến trúc bây giờ đang ở giai đoạn khó khăn. Nhiều anh em đi là đủ thứ để kiếm sống, một vài anh em vẫn bám trụ được với nghề, phần lớn cũng do niềm đam mê mang lại.
  "GÓC CHIA SẼ" cũng là nơi anh chị em thoải tâm sự,ơ chia sẽ về nghề nghiệp.Qua đó còn có thể thông tin và giúp đỡ lẫn nhau trong bước đương hành nghề của mình
 Mong rằng hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Giới kiến trúc sẽ hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn phia trước.Hãy chia sẽ để cùng vươn lên tầm cao
Nét hiện đại

Nét cổ điển

Gieo mầm ý tưởng


Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...