Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

31/01/2015

Vẽ Giấc Mơ


Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng, hãy vẽ những gì bạn thích và cảm nhận được...

Vẽ để giải phóng tâm hồn và trí tưởng tượng của bạn....

Những gì bạn mơ thấy, những gì bạn hình dung được đều có thật...Vẽ Giấc Mơ
Công trình bắt đầu từ ý tưởng.Vẽ Giấc Mơ
Ý tưởng phác thảo một mẫu biểu tượng
Vẽ Giấc Mơ
Kí Họa Paris

Hãy vẽ giấc mơ của bạn
Nội thất

Hãy vẽ giấc mơ của bạn
Cảnh quan


Hãy chia sẽ giấc mơ của bạn...

Everything you can image is real...Pablo Picasso 

Những gì bạn có thể tưởng tượng ra đều là có thật...họa sĩ Picasso

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...