Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

05/05/2015

Nhà Hàng

Phương án sơ phác


Nhà Hàng
Mặt bằng mới cập nhật


Nhà Hàng
Phương án chẻ mái
 
Nhà Hàng
Phương án mớiNhà Hàng
Phối cảnhMặt Bằng phường án cũ

Hiện Trạng

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...