Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

19/06/2015

Biệt Thự Tây Ninh

Ngôi biệt thự được thiết kế khá lâu rồi cho một giáo viên và hiện đang trong quá trình hoàn thiện.


Biệt Thự Tây Ninh


Biệt Thự Tây Ninh


Biệt Thự Tây NinhModern office interior design

Our latest updated project with interior package design for a small office  6 working desks office meeting room with display screen Ou...