Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

11/06/2015

Nhà Phố Bình Dương

Nhà Bình Dương
Phối cảnh
Ngôi nhà phố ba tầng tọa lạc tại Bình Dương đang trong giai đoạn gấp rút thi công để hoàn thiện

Dưới đây là các mặt bằng từ tầng trệt đến lầu hai để tham khảo.


Nhà Bình Dương_ Bác sỹ Quý


Nhà Bình Dương_ Bác sỹ Quý

Nhà Bình Dương_ Bác sỹ QuýModern office interior design

Our latest updated project with interior package design for a small office  6 working desks office meeting room with display screen Ou...