Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

Sunday, July 05, 2015

Render kiến trúc

  Một bản render hình ảnh 3D của một dự án kiến trúc thể hiện đầy đủ và rõ ràng nhất về đặc điểm và quy mô của công trình.

Nhiều người vẫn thích xem những bản vẽ phối cảnh hơn là xem những bản vẽ kỹ thật 2D khô cứng, mà chỉ có dân chuyên môn trong nghề mới hiểu được.

Có nhiều hình thức render như render phối cảnh ban ngày, render phối cảnh ban đêm, hay thậm chí render nhiều hình ảnh có thể xuất thành đoạn phim được.Render kiến trúcTrên đây là đoạn video kiến trúc đã được xử lý cũng như thêm các hiệu ứng phụ như âm thanh, mô tả về dự án

Render kiến trúc


Render kiến trúc

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...