Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

Monday, August 24, 2015

Phướng án thiết kế cải tạo khách sạn phong cách cổ điển tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công trình Kiến Trúc Phố tham gia thiết kế đã xong phần thô rồi nên phương án kiến trúc này chỉ tập trung vào phần thiết kế và cải tạo mặt tiền với phong cách cổ điển hiện đại.Phướng cải tạo khách sạn phong cách cổ điển
Mẫu phối cảnh chọn cuối cùngPhướng cải tạo khách sạn phong cách cổ điển
Phương án đang trong quá trình render và phát triễn.
Phướng cải tạo khách sạn phong cách cổ điển
Bản phác thảo bằng tay.

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...