Header Ads

Thiền viện Phật Giáo

Công trình dự kiến tọa lạc tại vùng có địa hình dốc, nhiều núi đồi thuộc Cao Nguyên của Việt Nam.

Quy mô của công trình khá lớn với nhiều hạng mục khác nhau như : nhà chánh điện, nhà giảng, nhà ở của chư tăng, tượng đài Quan Thế Âm ngoài trời, chòi vọng cảnh, khu nhà bếp ăn, hạng mục cổng chính tam quan, cùng các hạng mục phụ trợ khác,...


Thiền viện Phật Giáo


Thiền viện Phật Giáo
Hình mẫu sau khi hoàn thiện


Thiền viện Phật Giáo


Thiền viện Phật Giáo


Thiền viện Phật Giáo
Phối cảnh tổng thể của Thiền Viện


Powered by Blogger.