Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

18/12/2015

Vẽ phác thảo tìm ý tưởng công trình


"Tôi vẽ là tôi tư duy" Nhiều kiến trúc sư ngày nay vẫn còn có thói quen vẽ phác thảo bằng tay khi tư duy về hình khối không gian công trình.

Với một bản vẽ phác thảo của kts, công trình không thực sự đúng và chính xác hoàn toàn như khi dựng bằng máy vi tinh. Tuy nhiên công trình vẫn nỗi bật được hình khối và thẩm mỹ và kể cả vật liệu bên ngoài của công trình


Modern office interior design

Our latest updated project with interior package design for a small office  6 working desks office meeting room with display screen Ou...