Vẽ phác thảo tìm ý tưởng công trình


"Tôi vẽ là tôi tư duy" Nhiều kiến trúc sư ngày nay vẫn còn có thói quen vẽ phác thảo bằng tay khi tư duy về hình khối không gian công trình.

Với một bản vẽ phác thảo của kts, công trình không thực sự đúng và chính xác hoàn toàn như khi dựng bằng máy vi tinh. Tuy nhiên công trình vẫn nỗi bật được hình khối và thẩm mỹ và kể cả vật liệu bên ngoài của công trình


Post a Comment

Previous Post Next Post