Thiết kế công trình văn hóa

Thiết kế công trình dạng văn hóa có những đặc điểm mà các công trình riêng lẽ không có được như:


- Mang tính biểu tượng khá cao

- Công năng mở phục vụ cho số đông

- Thường nằm ở các khu trung tâm có thể kết hợp với công viên, mặt nước để làm tăng thêm giá trị biểu tượng


Tận dụng mặt nước để nhân đôi tính biểu tượngPhác thảo mặt mằng cho thấy công trình thu hút được góc nhìn từ tất cả các hướng xung quanhPost a Comment

Previous Post Next Post