Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

25/03/2018

Our new services in factory building.

Town Architecture  has recently joined in industrial field with several projects. Our services are design, architecture drawing , and build.
With the growth of economy, we are expecting, this field will be our potential part in next future.

factory master planGiải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...