Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

12/04/2018

Hotel design

Updated a concept for a 4-star hotel with also brand logo design package


Main Lobby of hotel
Some options for logo design also be proposed at this package for client choosing


If you were been interesting about this project, please do not hesitate to contact as below for more infomation.Tel: ( +84 ) 931 - 33 42 33 / (+84) 903 714 772
Email: design.kientrucpho@gmail.com


Địa Chỉ: 41/18 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...