Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

08/04/2018

Street house in Tay Ninh

Our Latest villa project has been delivered to client with approving concept option
Location: Tay Ninh province, Vietnam

Tel: ( +84 ) 931 - 33 42 33 / (+84) 903 714 772
Email: design.kientrucpho@gmail.com
Địa Chỉ: 41/18 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...