design

Nội thất hoàn mỹ cho ngôi nhà

Vẻ đẹp của ngôi nhà được thể hiện sau khi hoàn thành xong phần hoàn thiện nội thất. Cho nên việc chăm chút và đầu tư cho…

Thiết Kế Nhà Ga METRO

Nhà ga Metro là một trạm dừng nằm trên tuyến xe lửa đô thị mục đích để trả và đón khách lên xuống. Đo đó thiết kế của nhà …

An elegant tube-house design

House being designed is located in Dong Hoi city, which is at middle of Vietnam. Land area: 9780 x25000 mm Height: tw…

Tube house design in Vietnam

Vietnamese people normally own a small land. So that tube house is an easiest way to build their house, which is house being…

Re-design house in Norway

It is our simple task is architectual sketches ideas for changing an existing project  As Client wants to change an already…

Binh House

[ GF _ Ground Floor Plan ]  _ Ground floor plan of house   As having some minor changes in function requirement an…

Thai VAn Lung bountique Hotel

Our recent project is a bountique hotel project also.  Size of land is nearly equal two times of a normal tube-house at ce…

Load More
That is All