nha-pho

Cải tạo nhà phố ở Bình Tân

Ngôi nhà của anh Nghĩa nằm trên quận Bình Tân bao gồm 1 trệt hai lầu lâu ngày không tu  sữa hiện đã trông xuống cấp khá rõ. …

Tube house design in Vietnam

Vietnamese people normally own a small land. So that tube house is an easiest way to build their house, which is house being…

Binh House

[ GF _ Ground Floor Plan ]  _ Ground floor plan of house   As having some minor changes in function requirement an…

House without facade

This house will be most challenge for architect, with L shape land site, area 26 m2 Our Solution is how to optimise inte…

Cloud Symbol House

Our new project is located in district 2, HCMC. It was under construction now. We expect to finish and hand- over about o…

Thiết kế nhà phố đương đại

Có một sự thật là ngày càng có ít đất diễn cho kiến trúc sư đối với  các công trình nhà phố. Điều này do bởi nhiều nguyê…

Load More
That is All