sketch

Re-design house in Norway

It is our simple task is architectual sketches ideas for changing an existing project  As Client wants to change an already…

Nhà Bình_ Phương án Sketch phóng khoáng.

Nhà 16/12 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình   Thiết kế nhà phố đương đại    Biệt thự Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Huế …

Phác Thảo Kiến Trúc.

Cũng giống như bao kiến trúc sư khác, trong quá trình làm việc, Thi vẫn hay sketch để cho ra được nhiều ý, ra nhiều giải …

Load More
That is All