video

Video kiến trúc

Trong hoạt động dịch vụ thiết kế kiến trúc, ngoài các sản phẩm là các bản vẽ, bảng tính toán thì một thành phần mà nhiều d…

Video công trình Galaxy Soho của kts Zaha.

Có thể nói đây là công trình thể hiện đầy đủ và rõ ràng trường phái kiến trúc đặc trưng của nữ kts nổi…

Video hình ảnh của PKIENTRUC

Mới khám phá được chức năng biên tập video của Picasa. Các hình ành được lấy từ các hình ảnh trên web pkientruc. Mời các b…

Load More
That is All