Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

Wednesday, June 17, 2015

Nhà phố với mặt tiền 3 mét ở Gò Vấp

Nhà phố thiết kế với mặt tiền khá hẹp, chỉ với 3 mét nhưng chiều sâu vào khá lớn 18 mét.
 
Công trình đã xong phần thiết kế kỹ thuật bao gồm kiến trúc, điện nước, kết cấu...

Lấy ý tưởng về một ngôi nhà hiện đại, vật liệu xây dựng tiên tiến, đề cao tính thích dụng và tiên nghi cho chủ nhân của ngôi nhà.


Thiết kế chú trọng đến tổng thể cho ngôi nhà nên tất cả các thành phần, bộ phận và chi tiết của ngôi nhà đều được chú trọng từ ngoại thất đến nội thất bên trong, từ cổng vào chính, tường bao đến vật liệu hoàn thiện cho ngôi nhà đều được lưu tâm thiết kế.

Nhà phố với mặt tiền 3 mét ở Gò Vấp.

Nhà phố với mặt tiền 3 mét ở Gò Vấp.


Nhà phố với mặt tiền 3 mét ở Gò Vấp.

Nhà phố với mặt tiền 3 mét ở Gò Vấp.Nhà phố với mặt tiền 3 mét ở Gò Vấp.

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...